20180831

TACO PAUKA

Taco Pauka developed and produced many exhibitions in museums and visitor centers. As managing director of the Netherlands Police museum, he carried out a reorganization and effected a merger between two museums which enabled a go-around to a new museum in Almere (new town near Amsterdam): ‘P!T’. During the start-up for this new safety museum, Taco Pauka developed the museum concept, took care of the relation management and wrote, among other things, scenario`s, scripts, bid books and policy- and communication plans. As producer, he contributed for Stichting Nationaal Veiligheidsinstituut (‘National Safety institute’, the result of the merger) to the editorial and logistic realization of ‘P!T’, a brand new museum, opened for the public in 2014.

As head of the public department and project manager for Ecomare on the island of Texel, Taco Pauka managed the renovation of this natural museum and seals rehabilitation center. In the Tropenmuseum (Royal Tropical Institute KIT) in Amsterdam, he developed and produced several exhibitions for the internationally leading Children’s Museum TM-junior and he worked for the communication department. For two theatre companies, he took care of the research for productions, the sales of touring productions and the tour-organization. Taco Pauka has worked in secondary and vocational education and has provided courses for various institutions. He has applied his extensive management experience and the many advisory routes carried out by him for art, cultural and government institutions in particular.

As well as being an experienced manager, Taco Pauka is especially also a creative content developer. He has written many texts, scenarios and scripts for exhibitions, multimedia, and educational projects on a wide variety of subjects and target groups.

Taco Pauka rarely works singly. His company STAAG performs concept development, production management, producing, communication, company policy and management in cooperation with a broad network of excellent professionals with various skills. Taco Pauka is also one of the founders of MUSEUMMAKERS, a partnership of experts.


PAUKA TOURS
The newest branch of Taco`s company started in 2016: PAUKA TOURS works with people with knowledge. Qualified and experienced guides and hosts with all kinds of specializations. For every itinerary, or single part of a program, we do our best to make the best possible match between your desires and the most qualified colleague. Consequently, we offer many specializations, such as: art, water management, the Golden Age, the Dutch Masters, city planning, politics, the history of the jews in the Netherlands, nature, landscapes... We do hiking, cycling, city-, and region tours, arts and crafts, museums, history, hospitality, gastronomy... Our personal approach is our trademark. We really interact with our guests. Our guides do not only talk, but also listen. Our programs can be adjusted to all ages, physical limitations, your budget and most importantly: your personal preferences and interests. A program can be made for a single traveler, for couples, families, as well as for small and large groups from e.g. companies, schools etc. PAUKA TOURS can help you with only a single part of your stay in Holland, but can also arrange complete multiday programs including accommodations, transportation, meals etc.


Taco is an expert on daily life in the Netherlands, culture, contemporary history and (big and small) museums. He is an officially certified National Guide, an experienced tour organizer and a good storyteller. Taco knows the way in the Netherlands and his native town Amsterdam. As former museum director he is also familiar with many of the 1200 (!) museums in the Netherlands. In collaboration with a broad network of colleagues in and outside the Netherlands he organizes a variety of interesting excursions and activities concerning city walks, nature hiking, cycling, region tours, crafts, Dutch water management, Judaism, culture, theater, museums, music, history, hospitality, gastronomy, etc.

Taco also sometimes practices his 40 years navigation experience as guiding skipper on informative canal tours in Amsterdam.

info@paukatours.com
info@staag.nl
+31 6 430 52 043
www.paukatours.com
www.staag.nl
www.museummakers.nl
nl.linkedin.com/in/tacopauka


↑↑↑↑↑ENGLISH↑↑↑↑↑

↓↓↓↓↓NEDERLANDS↓↓↓↓↓

Taco Pauka maakte veel tentoonstellingen en her-inrichtingen in musea en bezoekerscentra. Als directeur van het Nederlands Politiemuseum heeft hij een reorganisatie uitgevoerd. Hij maakte de weg vrij voor een fusie van zijn museum en de realisatie van een nieuw museum over veiligheid: ‘P!T’ in Almere, dat in 2014 open ging voor publiek. Voor P!T produceerde Taco Pauka tentoonstellings-concepten, verzorgde hij het relatiemanagement, schreef hij bidbooks, communicatieplannen, planningen, teksten, scripts, scenario`s en draaiboeken en deed hij de productie en research van de nieuwe vaste expositie.

Als hoofd Expositie, Educatie en Informatie en projectleider bij Ecomare op Texel gaf Taco Pauka leiding aan de vernieuwing van de permanente expositie van dit museum en zeehondencentrum. In het Tropenmuseum ontwikkelde en produceerde hij tentoonstellingen en programma`s voor het internationaal toonaangevende Kindermuseum TM-junior en werkte hij voor de afdeling communicatie. Bij twee theatergezelschappen verzorgde hij de research bij producties en de publiciteit bij tournees. Taco Pauka werkte in het voortgezet en beroepsonderwijs en verzorgde cursussen voor diverse instellingen. Zijn uitgebreide bestuurservaring en het vele advieswerk dat hij verrichtte zette hij vooral in voor kunst- en cultuurbedrijven en overheidsinstellingen.

Naast ervaren manager, is Taco Pauka dan ook vooral een creatief-inhoudelijk ontwikkelaar. Hij schrijft concepten,  teksten, scenario`s en draaiboeken voor tentoonstellingen, multimedia-voorstellingen, educatieve projecten over zeer uiteenlopende onderwerpen en veel verschillende doelgroepen.

De museumprojecten waar Taco Pauka bij betrokken is, doet hij zelden alleen. Als oprichter van STAAG , het bedrijf voor Conceptontwikkeling, Productie, Communicatie, Beleid en Management beschikt hij over een uitgebreid netwerk van uitmuntende experts in zeer uiteenlopende disciplines. Daarmee werkt hij onder meer samen binnen de mede door hem opgerichte COƖPERATIE MUSEUMMAKERS, een samenwerkingsverband van specialisten.


PAUKA TOURS
De jongste loot aan het bedrijf van Taco begon in 2016. PAUKA TOURS werkt met gekwalificeerde en ervaren gidsen en gastheren en -vrouwen met allerlei specialisaties. Voor elke tour, of deel van een programma, doen we ons best om de best mogelijke match te maken tussen jouw wensen en de meest gekwalificeerde collega(s). We hebben dan ook veel specialisaties in huis, zoals: kunst, waterbeheer, de Gouden Eeuw, de Hollandse Meesters, stedenbouw, politiek, de geschiedenis van de joden in Nederland, natuur, landschap... We organiseren wandel-, fiets-, stad- en regio tours, over kunst, in musea en geschiedenis... En we zijn thuis in hospitality en gastronomie. Ons handelsmerk is onze persoonlijke werkwijze. We hebben echt contact met onze gasten. Onze gidsen praten niet alleen, maar luisteren ook. Onze programma's kunnen worden aangepast aan alle leeftijden, aan fysieke beperkingen, aan jouw budget en vooral: jouw persoonlijke voorkeuren en interesses. Een programma kan worden gemaakt voor een enkele reiziger, voor koppels, gezinnen, maar ook voor kleine en grote groepen van bijvoorbeeld bedrijven en scholen. PAUKA TOURS kan je helpen met slechts een deel van je programma, maar kan ook complete programma's organiseren van een of meerdere dagen, onder andere met het organiseren van accommodatie, vervoer, maaltijden etc. 

Taco is expert op het gebied van dagelijks leven in Nederland, cultuur, hedendaagse geschiedenis en (grote en kleine) musea. Hij is officieel gecertificeerd Nationaal Gids, ervaren tourorganisator en een bedreven verhalenverteller. Taco kent de weg in Nederland en zijn geboortestad Amsterdam. Als voormalig museumdirecteur is hij ook bekend met veel van de 1200 (!) Musea in Nederland. In samenwerking met een breed netwerk van collega's in en buiten Nederland organiseert hij een verscheidenheid aan interessante excursies en activiteiten, zoals stadswandelingen, natuurwandelen, fietsen, regiotours over kunst, kunstnijverheid, waterbeheer, jodendom, cultuur, theater, musea, muziek, geschiedenis, gastvrijheid, gastronomie, etc.

Af en toe zet Taco ook zijn veertigjarige vaarervaring in als gids/schipper in de Amsterdamse grachten.

info@paukatours.com
info@staag.nl
+31 6 430 52 043
www.paukatours.com
www.staag.nl
www.museummakers.nl
nl.linkedin.com/in/tacopauka